HCL 38/2021

privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare încheiat între MMPS/MS/ME/UAT Pogoanele elaborat în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” – cod SMIS 2014 +: 122607


Fișiere atașate: