HCL 40/2018

Privind atestarea la domeniul public al localitatii a unor drumuri de exploatare, situate in extravilanul orasului Pogoanele, conform anexei parte integranta a prezentei