HCL 40/2022

privind aprobarea modelului precum și încheierii unui contract privind constituirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică și privată a UAT Pogoanele, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor sau infrastructură necesare acestora, încheiat cu Orange Romania SA.


Fișiere atașate: