HCL 43/2020

Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 iunie 2020