HCL 47/2016

Privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului

Orașului Pogoanele și aprobarea Organigramei si a Statului de funcții