HCL 48/2016

Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017