HCL 49/2023

pentru modificarea Hotărârii nr. 33 / 19.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico- economice faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Centura Pogoanele – Tronson 1 – între DJ 203I până în DN2C, L=5500 m”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului


Fișiere atașate: