HCL 5/2016

Privind aprobarea bugetului local, a listei obiectivelor de investitii si a programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016