HCL 5/2019

Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2019, cu beneficiarii de ajutor social