HCL 5/2021

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor efectua în anul 2021, cu beneficiarii de ajutor social