HCL 5/2024

privind aprobarea majorării salariilor de bază cu 5% pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele, precum și pentru funcțiile de demnitate publică de la nivelul UAT Pogoanele, începând cu 1 ianuarie 2024


Fișiere atașate: