HCL 52/2022 

privind aprobarea participării UAT POGOANELE la Programul național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNNRR/C, Componența – Fondul Local, Investiția: I. – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire locuințe pentru tineri și locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ și asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – amplasare 6 stații de reîncărcare vehicule electrice, în orașul Pogoanele”


Fișiere atașate: