HCL 53/2018

privind aprobarea indicatorilor de performanta aferenti Contractului de concesiune a Serviciului Public de Salubrizare al orasului Pogoanele nr. 6278/2010, a Actului Aditional la Contractul de concesiune a Serviciului Public de Salubrizare al orasului Pogoanele