HCL 53/2023

privind punerea la dispoziție a terenului aflat în domeniul public și privat al UAT Pogoanele pentru realizarea proiectelor “Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Scutelnici, județul Buzău” și “Înființare sistem de canalizare în comuna Scutelnici, județul Buzău”


Fișiere atașate: