HCL 55/2019

privind aprobarea Strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzău și mandatarea reprezentantului UAT Pogoanele să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea Strategiei de tarifare