HCL 6/2017

Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2017, cu beneficiarii de ajutor social