HCL 6/2018

Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2018, cu beneficiarii de ajutor social