HCL 63/2017

Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, cuantumului chiriilor si taxelor extrajudiciare de timbru aplicabile orasului Pogoanele in anul 2018