HCL 67/2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat al investiției “Construire Școală Generală cu 9 Săli de clasă în satul Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”