HCL 68/2023

privind etapizarea proiectului  “Proiect integrat privind construire blocuri locuinte sociale, construire si dotare centru recreativ si modernizare drumuri locale in orasul Pogoanele, judetul Buzau” cod SMIS 125473, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară/P.I 13– Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 9B „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare” în etapa II în cadrul  Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027


Fișiere atașate: