HCL 69/2019

privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr. 8/12.02.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a folosinței imobilului – apartament, situat in orașul Pogoanele, str. Unirii bl.11, parter, aflat in domeniul public al localității, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, in vederea deschiderii unui birou de relații cu publicul