HCL 7/2019

Privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele