HCL 7/2020

Privind aprobarea Actului adițional nr. 79 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare