HCL 72/2023

rivind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 27 decembrie cu reluare în 28 decembrie 2023. 


Fișiere atașate: