HCL 76/2023

privind aprobarea documentației faza proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului tehnic actualizat pentru obiectivul de investiții „Centura Pogoanele – Tronson 1 – intre DJ 203I până în DN2C, L=5500 m”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.


Fișiere atașate: