HCL 81/2022 

privind aprobarea rectificării nr. II pe anul 2022 a bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Pogoanele


Fișiere atașate: