HCL 96/2022 

privind punerea la dispoziție a terenului aflat în domeniul public al UAT Pogoanele pentru realizarea proiectului “Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, județul Buzău”


Fișiere atașate: