HCL 69/2021

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, rectificarea nr. IV și a listei de investiții

Citeste

HCL 68/2021

privind aprobarea stingerii debitului prin compensare cu SC Marius & Cornel Gold SRL

Citeste

HCL 67/2021

Privind aprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. Libertății bl. 4 et.4 ap.18 și aprobarea vânzării acestuia familiei d.nei Marcu Gabriela Clementina, titularul contractului de închiriere

Citeste

HCL 66/2021

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele pentru anul 2022

Citeste

HCL 65/2021

Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport și depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenți economici și instituții publice, începând cu data de 01.01.2022

Citeste