HCL 64/2021

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, rectificarea nr. III și a listei de investiții

Citeste

HCL 63/2021

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 20 decembrie cu reluare în 21 decembrie 2021

Citeste

HCL 62/2021

privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 20 decembrie 2021 cu reluare in 21 decembrie 2021

Citeste

HCL 61/2021

privind aprobarea participării la 􏰟Programul privind creşterea eficien􏰠ei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice􏰡 cu proiectul “CREȘTEREA EFICENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE 􏰢 LICEUL TEHNOLOGIC, I.A. RĂDULESCU – POGONEANU”

Citeste

HCL 60/2021

privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 􏰞􏰛􏰞􏰞2022

Citeste