HCL 59/2021

privind aprobarea acordării unor înlesniri la plată persoanelor fizice care la data de 􏰜􏰝 31 octombrie a.c. figurează cu restanțe, reprezentând taxe și impozite, la bugetul local

Citeste

HCL 58/2021

Privind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 2022􏰞􏰛􏰞􏰞

Citeste

HCL 57/2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Centura Pogoanele – Tronson I – între DJ 􏰀0􏰁I până în DN2C, L = 5500 m”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”

Citeste

HCL 56/2021

Privind desemnarea primarului orașului Pogoanele, dl Dumitrașcu Florin, în comisiile de examen la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct a unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Pogoanele

Citeste

HCL 55/2021

Privind atribuirea de denumiri unor străzi din orașul Pogoanele și orașul Pogoanele, sat Căldărăști precum și numerotarea/renumerotarea imobilelor

Citeste