HCL 98/2022 

pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului local pentru situații de urgență al orașului Pogoanele

Citeste

HCL 97/2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, județul Buzău”

Citeste

HCL 96/2022 

privind punerea la dispoziție a terenului aflat în domeniul public al UAT Pogoanele pentru realizarea proiectului “Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, județul Buzău”

Citeste

HCL 94/2022 

Privind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 2023

Citeste