Anunțuri publice

Masuri si actiuni pe timpul votarii

2020-09-15 19:53:02


Măsuri de protecție sanitară în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020 - VIDEO

2020-09-10 09:02:18


Dezbatere publica - Impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2021

2020-09-02 10:37:34

Proiect de hotararare Privind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 2021


Dispozitia 412/2020

2020-08-26 16:45:00

privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, pentru alegerile din 27 septembrie 2020


Informare – Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta – Masuri suplimentare limitare COVID 19

2020-07-30 17:37:00


Informare - Sprijin acordat pentru prima impadurire - PNDR

2020-07-28 16:17:00


Recomandari privind conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii COVID-19

2020-07-17 11:18:20


Informare - Proiect

2020-05-19 11:03:43

Proiect Crearea si Implementarea Serviciilor Integrate pentru Combaterea Saraciei si Excluziunii Sociale


Lansare sectiune vanzari produse agricole pe site-ul D.A.J. Buzau

2020-04-08 18:10:00

Informare populatie CORONAVIRUS

2020-02-27 17:43:00


Anunt - Amanare concurs - Inspector debutant - SPCLEP

2020-01-23 15:08:18


Anunt - Cadastru sistematic

2020-01-22 17:58:20


Anunt - Strategie tarifare

2019-10-15 17:00:13

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică următoarele proiecte de hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al orașului Pogoanele, într-o ședință ulterioară:

1. Proiect privind  aprobarea Strategiei de tarifarea Companiei de Apa SA Buzau și mandatarea reprezentantului UAT Pogoanele să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Strategiei de tarifare.


Delimitare sectii votare - Alegeri Presedintele Romaniei

2019-10-11 18:45:31

Dispozitia nr. 456 / 2019 Privind stabilirea, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din orașul Pogoanele, pentru alegerile din noiembrie 2019


Locuri speciale afisaj electoral – Alegeri Presedintele Romaniei

2019-09-25 00:19:05

Dispozitia nr. 427 / 2019 Privind stabilirea locurilor pentru afisaj electoral, pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019


Procedură operațională

2019-08-30 19:51:39

privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor principale restante la 31 decembrie 2018 a debitorilor persoane fizice, persoane juridice și entități fără personalitate juridică, la bugetul local al UAT Pogoanele


Măsuri în zona de supraveghere a focarelor de PPA

2019-08-30 19:46:59

Urmare confirmării oficiale a bolii “Pesta Porcina Africana “ în perioada iulie – august 2019 în mai multe exploatatii nonprofesionale din satul Căldărăști, oraș Pogoanele județul Buzău, s-au intreprins următoarele măsuri: ucidere si dezinfectie a animelelor depistate bolnave și se propune/instituie zonele de protective si supraveghere, precum și măsuri specifice.


Anunt - Diminuare suprafete teren

2019-07-31 16:43:06

PRIMĂRIA ORAȘULUI POGOANELE ANUNȚĂ CĂ ÎN URMA EFECTUĂRII MĂSURATORILOR CADASTRALE S-A CONSTATAT DIFERENȚE ÎNTRE SUMA CUMULATĂ A TITLURILOR DE PROPRIETATE ȘI TERENUL EXISTENT ÎN TARLALELE 68, 69 ȘI 89.


Anunt - Proiect Impozite si Taxe locale 2020

2019-04-23 10:43:21

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 2020


Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral - Alegeri Parlamentul European

2019-04-22 18:45:29

Dispozitia 201/2019 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, pentru alegerile din data de 26 mai 2019


Stabilirea, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare - Alegeri Parlamentul European

2019-04-22 18:43:28

Dispozitia 200/2019 Privind stabilirea, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din orașul Pogoanele, pentru alegerile din data de 26 mai 2019


Instiintari de plata - Persoane fizice si juridice - 18.04.2019

2019-04-18 22:28:04


Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 15:05:51

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București


Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 15:02:52

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale


Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

2019-03-01 20:58:01

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro


Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa 2018-2019

2019-01-31 14:11:05


Comments are closed.