Acte administrative emise de primar

TitluDataDescriere
Dispozitia 193/20202020/03/19privind Desemnarea d.rei Bădulescu Daniela Laura cu transportul și distribuirea la domiciliul autoizolaților a pachetelor POAD
Dispozitia 192/20202020/03/17Privind actualizarea Comitetului local pentru Situații de Urgență al orașului Pogoanele
Dispozitia 191/20202020/03/17privind Acordare ajutor de încălzire
Dispozitia 190/20202020/03/11privind Compensare concediu odihna Stan Georghe
Dispozitia 189/20202020/03/11privind Încetare contract de munca Stan Gheorghe
Dispozitia 188/20202020/03/09privind Acordare ajutor de urgență Nica Mariana
Dispozitia 187/20202020/03/09privind Suspendarea Tichetelor Sociale pt Grădiniță aferente februarie 2020
Dispozitia 186/20202020/03/09privind Acordarea Tichetelor Sociale pentru Grădiniță aferente lunii februarie 2020
Dispozitia 185/20202020/03/09privind Desemnarea unei Comisii pentru întocmirea documentației și implementarea unor proiecte depuse la ADRSE
Dispozitia 184/20202020/03/03privind Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat Lupașcu Stela
Dispozitia 183/20202020/03/03privind Acordarea unui ajutor de urgență Sava Maria
Dispozitia 182/20202020/03/02privind Prelungirea acordării indemnizației de însoțitor Merișan Laura-Tina
Dispozitia 181/20202020/03/02privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Banu Sebastian
Dispozitia 180/20202020/03/02privind Încetarea acordării ajutorului social Manea Stelian
Dispozitia 179/20202020/03/02privind Încetarea acordării ajutorului social Ștefan Sofia
Dispozitia 178/20202020/03/02privind Schimbarea titularului ajutorului social Vasile Florina
Dispozitia 177/20202020/03/02privind Modificarea cuantumului ajutorului social Buturugă Marița
Dispozitia 176/20202020/03/02privind Modificarea cuantumului ajutorului social Ticea Constantin
Dispozitia 175/20202020/03/02privind Modificarea cuantumului și schimbarea titularului ajutorului social Drăgoi Elena
Dispozitia 174/20202020/03/02privind Repunerea în plată a ajutorului social Șolea Marian
Dispozitia 173/20202020/03/02privind Repunerea în plată a ajutorului social Miroslav Aurel
Dispozitia 172//20202020/03/02privind Repunerea în plată a ajutorului social Manea Grigore
Dispozitia 171/20202020/03/02privind Repunerea în plată a ajutorului social Feraru Aurel
Dispozitia 170/20202020/03/02privind Stabilirea dreptului la ajutor social Curte Dana
Dispozitia 169/20202020/03/02privind Stabilirea dreptului la ajutor social Mușat Gheorghe
Dispozitia 168/20202020/03/02privind Stabilirea dreptului la ajutor social Bănică Constantin
Dispozitia 167/20202020/03/02privind Stabilirea dreptului la ajutor social Pleșcan Ștefan
Dispozitia 166/20202020/03/02privind Stabilirea dreptului la ajutor social Adamache Marian
Dispozitia 165/20202020/03/02privind Încetarea acordării ajutorului social Vasile Ilie
Dispozitia 164/20202020/03/02privind Încetarea acordării ajutorului social Suciu Tomiță
Dispozitia 163/20202020/03/02privind Încetarea acordării ajutorului social Dinu Ionuț
Dispozitia 162/20202020/03/02privind Încetarea acordării ajutorului social Cojanu Marin
Dispozitia 161/20202020/03/02privind Încetarea acordării ajutorului social Blîndă Ionel
Dispozitia 160/20202020/03/02privind Suspendarea plății ajutorului social Rebreanu Sorin
Dispozitia 159/20202020/02/27privind Încetarea drepturilor de alocație Constantin Cristinel
Dispozitia 158/20202020/02/27privind Modificarea drepturilor de alocație Mureșanu Iulian
Dispozitia 157/20202020/02/27privind Modificarea drepturilor de alocație Stancu Constantin
Dispozitia 156/20202020/02/27privind Modificarea drepturilor de alocație Radu Nicoleta
Dispozitia 155/20202020/02/27privind Modificarea drepturilor de alocație Vlad Marian Laurențiu
Dispozitia 154/20202020/02/27privind Modificarea drepturilor de alocație Negoiță Constantin
Dispozitia 153/20202020/02/27privind Modificarea drepturilor de alocație Muscal Georgeta
Dispozitia 152/20202020/02/27privind Modificarea drepturilor de alocație Ichim Marian Florin
Dispozitia 151/20202020/02/27privind Modificarea drepturilor de alocație Feraru Florin
Dispozitia 150/20202020/02/27privind Modificarea drepturilor de alocație Buzea Laura
Dispozitia 149/20202020/02/27privind Încetarea drepturilor de alocație Zanfir Dan George
Dispozitia 148/20202020/02/27privind Încetarea drepturilor de alocație Stanciu Maria Laura
Dispozitia 147/20202020/02/27privind Reluarea acordării drepturilor de alocație Feraru Aurel
Dispozitia 146/20202020/02/27privind Încetarea drepturilor de alocație Dumitru Vasile
Dispozitia 145/20202020/02/27privind Încetarea drepturilor de alocație Blîndă Ionel
Dispozitia 144/20202020/02/27privind Acordare drept de alocație pentru Curte Ionuț
Dispozitia 143/20202020/02/27privind Acordare drept de alocație pentru Georgescu Filofteia Sița
Dispozitia 142/20202020/02/27privind Acordare drept de alocație pentru Munteanu Mihaela
Dispozitia 141/20202020/02/27privind Acordare drept de alocație pentru Curte Dan
Dispozitia 140/20202020/02/25privind Acordare ajutor de urgență Șolea Marian
Dispozitia 139/20202020/02/24privind Încetare contract individual de muncă Gîrbă Maria
Dispozitia 138/20202020/02/24privind Încetare acordare indemnizație însoțitor persoana cu handicap grav Crețu Valentin
Dispozitia 137/20202020/02/21privind Acordare ajutor de urgență Dumitru Vasile
Dispozitia 136/20202020/02/21privind Acordare ajutor de urgență Anghel Lenuța
Dispozitia 135/20202020/02/20privind Aprobarea listelor suplimentare în vedere acordării produselor alimentare POAD 2019-2021 rămase în stoc, după distribuirea listelor inițiale
Dispozitia 134/20202020/02/19privind Numirea d-nului Teodor Cireșaru în compartimentul – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Dispozitia 133/20202020/02/19privind Numirea d-nei Elena Sandu în compartimentul – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Dispozitia 132/20202020/02/19privind Numirea d-nei Elena-Ramona Bănică în compartimentul – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Dispozitia 131/20202020/02/19privind Organizare concurs pentru ocuparea funcției de referent superior – Biroul de asistență socială și autoritate tutelară
Dispozitia 130/20202020/02/19privind Organizare concurs pentru ocuparea funcției de consilier asistent -Compartiment – contabilitate și buget
Dispozitia 129/20202020/02/19privind Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de consilier achiziții publice debutant – Compartiment management proiecte – investiții și achiziții
Dispozitia 128/20202020/02/19privind Organizare concurs pentru ocuparea funcției de inspector debutant-Compartiment – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Dispozitia 127/20202020/02/18privind Acordare ajutor de urgență Vasile Costel
Dispozitia 126/20202020/02/13privind Acordarea unui ajutor de urgență Mușat Gheorghe
Dispozitia 125/20202020/02/11Privind desemnarea d.nei Iordache Bianca, consilier juridic în aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele, ca persoană responsabilă cu monitorizarea procedurilor administrative și atribuții în organizarea și publicarea documentelor în monitorul oficial local
Dispozitia 124/20202020/02/11Privind desemnarea d.rei Beșleagă Mariana, inspector în aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele, ca membru în Comisia mixtă de verificare și evaluare a riscurilor semnalate de Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău la culturile agricole și la animale, de pe raza orașului Pogoanele, în anul 2020
Dispozitia 123/20202020/02/11privind Prelungirea acordării indemnizației de însoțitor Dumitru Ionela-Andreea
Dispozitia 122/20202020/02/11privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței al fam.și pers. singure 01.01.2020-31.03.2020
Dispozitia 121/20202020/02/11Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară pentru data de 19 februarie 2020, orele 13.00
Dispozitia 120/20202020/02/11privind Suspendarea acordării Tichetelor Sociale pentru Grădiniță Ian.2020
Dispozitia 119/20202020/02/11privind Acordarea Tichetelor sociale pentru Grădiniță Ian.2020
Dispozitia 118/20202020/02/10privind Rectificarea actului de naștere Jagaliu Viorel-Mihăiță
Dispozitia 117/20202020/02/10privind Acordarea indemnizației de insoțitor Tudor Nina
Dispozitia 116/20202020/02/10privind Numirea Comisiei de selecționare a arhivei din cadrul Primăriei Pogoanele
Dispozitia 115/20202020/02/03privind Acordare ajutor de urgență Lupașcu Filofteia
Dispozitia 114/20202020/02/03privind Acordare ajutor de urgență Moldoveanu Vasilica
Dispozitia 113/20202020/01/30privind Încadrarea d-nei Dan Rodica în funcția contractuală de asistent personal
Dispozitia 112/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Chioveanu Mădălina
Dispozitia 110/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Vlad Tincuța
Dispozitia 111/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Marin Cristina
Dispozitia 109/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Urse Radiana
Dispozitia 108/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Urse Nuța
Dispozitia 107/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Ticea Vasilica
Dispozitia 106/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nului Stroe Vasile
Dispozitia 105/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Stere Maria
Dispozitia 104/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Sava Ștefania
Dispozitia 103/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Popa Mariana
Dispozitia 102/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Onea Elena
Dispozitia 101/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Merișan Laura-Tina
Dispozitia 100/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nului Matei Ion
Dispozitia 99/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Marcu Camelia
Dispozitia 98/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Manea Elena
Dispozitia 97/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază d-nei Lupașcu Filofteia
Dispozitia 96/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Jarcău Elena
Dispozitia 95/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Hampu Ana
Dispozitia 94/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nului Grădină Alexandru
Dispozitia 93/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Gîrbă Maria
Dispozitia 92/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Duțu Mihaela Iuliana
Dispozitia 91/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Dinu Georgeta
Dispozitia 90/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Curte Marcela
Dispozitia 89/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nului Curte Ion
Dispozitia 88/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Curte Drăguța
Dispozitia 87/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nului Cloșcă Neluțu
Dispozitia 86/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Cătălin Ileana
Dispozitia 85/20202020/01/30privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Anton Roza
Dispozitia 84/20202020/01/29privind privind Modificareaa cuantumului ajutorului social Dinu Paul
Dispozitia 83/20202020/01/29privind Suspendarea plății ajutorului social Solea Marian
Dispozitia 82/20202020/01/29privind Suspendarea plății ajutorului social Miroslav Vaslică
Dispozitia 81/20202020/01/29privind Suspendarea plății ajutorului social Miroslav Aurel
Dispozitia 80/20202020/01/29privind Suspendarea plății ajutorului social Manea Grigore
Dispozitia 79/20202020/01/29privind Suspendarea plății ajutorului social Feraru Aurel
Dispozitia 78/20202020/01/29privind Suspendarea plății ajutorului social Buzea Laura
Dispozitia 77/20202020/01/29privind Suspendarea plății ajutorului social Andrei Georgiana-Mihaela
Dispozitia 76/20202020/01/29privind privind Încetareaa acordării ajutorului social Teodoru Gheorghe
Dispozitia 75/20202020/01/29privind privind Încetareaa acordării ajutorului social Dumitrașcu Dobrița
Dispozitia 74/20202020/01/29privind privind Încetareaa acordării ajutorului social Tudor Silvia-Constanța
Dispozitia 73/20202020/01/29privind privind Încetareaa acordării ajutorului social Radu Ion
Dispozitia 72/20202020/01/29privind privind Încetareaa acordării ajutorului social Cățoi Ilie
Dispozitia 71/20202020/01/29privind Stabilirea dreptului la ajutor social  Adamache Marian
Dispozitia 70/20202020/01/29privind Stabilirea dreptului la ajutor social Croitoru Virgil
Dispozitia 69/20202020/01/29privind Suspendarea acordării drepturilor de alocație Feraru Aurel
Dispozitia 68/20202020/01/29privind Încetarea a drepturilor de alocație Marin Marcel
Dispozitia 67/20202020/01/29privind Încetarea a drepturilor de alocație Radu Alexandru Ionuț
Dispozitia 66/20202020/01/29privind Încetarea a drepturilor de alocație Marin Marian Petre
Dispozitia 65/20202020/01/29privind Încetarea a drepturilor de alocație Perju Roxana
Dispozitia 64/20202020/01/29privind Încetarea a drepturilor de alocație Georgescu Filofteia Sița
Dispozitia 63/20202020/01/29privind Încetarea a drepturilor de alocație Săcuiu Sevastian
Dispozitia 62/20202020/01/29privind Modificarea a drepturilor de alocație Manea Grigore
Dispozitia 61/20202020/01/29privind Modificarea a drepturilor de alocație Stoian Florentina Rodica
Dispozitia 60/20202020/01/29privind Modificarea a drepturilor de alocație Chiric Viorel
Dispozitia 59/20202020/01/29privind Modificarea a drepturilor de alocație Bâsceanu Ion Ștefan
Dispozitia 58/20202020/01/29privind Modificarea a drepturilor de alocație Ștefan Adrian
Dispozitia 57/20202020/01/29privind Modificarea a drepturilor de alocație Trunceanu Elena
Dispozitia 56/20202020/01/29privind Modificarea a drepturilor de alocație Matache Nicolae
Dispozitia 55/20202020/01/29privind Acordare drept de alocație Matache Dorin
Dispozitia 54/20202020/01/29privind Acordare drept de alocație Apostol Radu
Dispozitia 53/20202020/01/29privind Acordare drept de alocație Neagoe Marius
Dispozitia 52/20202020/01/29privind Acordare drept de alocație Adamache Marian
Dispozitia 51/20202020/01/29privind Stabilirea dreptului la ajutor social Curte Ionuț
Dispozitia 50/20202020/01/27privind Încadrarea d.lui Voicu Alexandruc ca muncitor necalificat
Dispozitia 49/20202020/01/22privind Acordare ajutor urgență Ticea Ștefan
Dispozitia 48/20202020/01/21privind Stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor
Dispozitia 47/20202020/01/21privind Comvocare CL în ședință ordinară pentru 29 ianuarie a.c.
Dispozitia 46/20202020/01/20privind Acordare ajutor urgență Drăgoi Elena
Dispozitia 45/20202020/01/14privind Modificarea și completarea Dispoziției nr. 589/2019
Dispozitia 44/20202020/01/14privind Încadrarea d.nei Mihai Claudia în funcția contractuala de asistent personal
Dispozitia 43/20202020/01/14privind Încetarea acordării indemnizației de însoțitor Mihai Claudia
Dispozitia 42/20202020/01/10privind Aprobare listei inițiale cu beneficiarii produselor POAD 2019 – 2021
Dispozitia 41/20202020/01/10privind Suspendare acordare tichete sociale de grădiniță aferente decembrie 2020
Dispozitia 40/20202020/01/10privind Acordare tichete sociale de grădință aferente decembrie 2020
Dispozitia 39/20202020/01/09privind Recuperarea unor sume de bani acordate ca ajutor pentru încălzirea locuinței
Dispozitia 38/20202020/01/08privind Încetarea raportului de serviciu al d.nei Lupașcu Stela
Dispozitia 591/20192019/12/09Dispozitia nr. 591 – 2019
Dispozitia 523/20192019/11/18Dispozitia nr. 523 – 2019
Dispozitia 512/20192019/11/11Dispozitia nr. 512 – 2019
Dispozitia 511/20192019/11/07Dispozitia nr. 511 – 2019
Dispozitia 502/20192019/10/31Dispozitia nr. 502 – 2019
Dispozitia 500-501/20192019/10/30Dispozitia nr. 500 – 501 : 2019
Dispozitia 468-499/20192019/10/29Dispozitia nr. 468 – 499 / 2019
Dispozitia 466-467/20192019/10/23Dispozitia nr. 466 – 467 : 2019
Dispozitia 463-465/20192019/10/21
Dispozitia 461-462/20192019/10/17Dispozitia nr. 461 – 462 : 2019
Dispozitia 460/20192019/10/17Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară pentru data de 25 octombrie 2019, orele 10.00
Dispozitia 459/20192019/10/16Dispozitia nr. 459 – 2019
Dispozitia 457-458/20192019/10/14Dispozitia nr. 457 – 458 / 2019
Dispozitia 456/20192019/10/11Privind stabilirea, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din orașul Pogoanele, pentru alegerile din noiembrie 2019
Dispozitia 455/20192019/10/09Dispozitia nr. 455 – 2019
Dispozitia 451-454/20192019/10/07Dispozitia nr. 451 – 454 / 2019
Dispozitia 450/20192019/10/04privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 200lei
Dispozitia 449/20192019/10/02Dispozitia nr. 449 – 2019
Dispozitia 448/20192019/10/02privind modificarea cuantumului ajutorului social pt familia
Dispozitia 447/20192019/10/02privind modificarea cuantumului ajutorului social pt familia
Dispozitia 446/20192019/10/02privind modificarea cuantumului ajutorului social pt familia
Dispozitia 445/20192019/10/02privind modificarea cuantumului ajutorului social pt familia
Dispozitia 444/20192019/10/02privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia
Dispozitia 443/20192019/10/02privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia
Dispozitia 442/20192019/10/02privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia
Dispozitia 441/20192019/10/02privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia
Dispozitia 440/20192019/10/02privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia
Dispozitia 439/20192019/10/02privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia
Dispozitia 438/20192019/10/02privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia
Dispozitia 437/20192019/10/02privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia
Dispozitia 436/20192019/10/02privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia
Dispozitia 435/20192019/10/02privind incetarea acordarii dreptului de ajutor social pentru familia
Dispozitia 434/20192019/10/02privind incetarea acordarii dreptului de ajutor social pentru familia
Dispozitia 432-433/20192019/10/02Dispozitia nr. 432 – 433 / 2019
Dispozitia 431/20192019/10/02privind stabilirea dreptului de ajutor social si a cuantumului acestuia pt familia
Dispozitia 429-430/20192019/09/26Dispozitia nr. 429 – 430 / 2019
Dispozitia 427-428/20192019/09/25Dispozitia nr. 427 – 428 / 2019
Dispozitia 412-426/20192019/09/24Dispozitia nr. 412 – 426 / 2019
Dispozitia 411/20192019/09/23Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară pentru data de 27 septembrie 2019, orele 10.00
Dispozitia 409-410/20192019/09/23Dispozitia nr. 409 – 410 : 2019
Dispozitia 407-408/20192019/09/19Dispozitia nr. 407 – 408 / 2019
Dispozitia 406/20192019/09/16acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000lei
Dispozitia 405/20192019/09/12incetarea raportuluide serviciu al d.lui Vlasceanu Alexandru politist local, gradul profesional superior
Dispozitia 404/20192019/09/11prelungirea acordarii indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav
Dispozitia 403/20192019/09/11acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000lei
Dispozitia 402/20192019/09/02Dispozitia nr. 402 – 2019
Dispozitia 401/20192019/09/02privind incetarea acordarii dreptului de ajutor social pentru familia
Dispozitia 400/20192019/09/02privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia
Dispozitia 399/20192019/09/02privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia
Dispozitia 398/20192019/09/02privind incetarea acordarii dreptului de ajutor social pentru familia
Dispozitia 397/20192019/09/02privind incetarea acordarii dreptului de ajutor social pentru familia
Dispozitia 396/20192019/09/02privind stabilirea dreptului de ajutor social si a cuantumului acestuia pt familia
Dispozitia 395/20192019/09/02privind stabilirea dreptului de ajutor social si a cuantumului acestuia pt familia
Dispozitia 394/20192019/09/02Dispozitia nr. 394 – 2019
Dispozitia 393/20192019/09/02privind stabilirea dreptului de ajutor social si a cuantumului acestuia pt familia
Dispozitia 392/20192019/09/02privind stabilirea dreptului de ajutor social si a cuantumului acestuia pt familia
Dispozitia 389-391/20192019/09/02Dispozitia 389-391
Dispozitia 388/20192019/08/30privind revocarea dispozitiei nr. 315/04.07.2019
Dispozitia 387/20192019/08/27privind acordarea unui ajutor urgență
Dispozitia 386/20192019/08/27privind incetarea acordarii indemnizației de însoțitor
Dispozitia 385/20192019/08/23privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de 28 august 2019, orele 9.00
Dispozitia 384/20192019/08/22privind acordarea unui ajutor urgență
Dispozitia 383/20192019/08/20privind suspendarea contractului de muncă al dnei. Bădulescu Laura Daniela
Dispozitia 382/20192019/08/19privind numirea unei comisii de receptie la finalizarea lucrarii „Reabilitare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, jud. Buzau”
Dispozitia 381/20192019/08/19privind numirea unei comisii de receptie la finalizarea lucrarii „Reabilitare strada Mihai Eminescu, oras Pogoanele, jud. Buzau”
Dispozitia 380/20192019/08/09privind organizarea procedurii de achiziție lucrarea „Baza spotiva, teren forbal gazon sintetic si teren tenis, în orașul Pogoanele, județul Buzau”
Dispozitia 379/20192019/08/09privind organizarea procedurii de achiziție lucrarea „Modernizare drumuri locale în orașul Pogoanele, județul Buzau”
Dispozitia 378/20192019/08/09privind organizarea procedurii de achiziție lucrarea „Modernizare drumuri locale în satul Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzau”
Dispozitia 377/20192019/08/09privind organizarea procedurii de achiziție lucrarea „Construire și dotare Grădinița cu Program Normal Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzau”
Dispozitia 376/20192019/08/09privind organizarea procedurii de achiziție lucrarea „Construire și dotare Centru Recreativ oraș Pogoanele, județul Buzau”
Dispozitia 375/20192019/08/09privind organizarea procedurii de achiziție lucrarea „Construire și dotare Centru Recreativ în satul Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”
Dispozitia 374/20192019/08/09privind organizarea procedurii de achiziție lucrarea „Construire Blocuri locuințe sociale în orașul Pogoanele, județul Buzau”
Dispozitia 373/20192019/08/09privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Stancu Melania Ioana, inspector grad profesional superior, prin transfer in interes de serviciu
Dispozitia 321/20192019/07/18Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință de îndată pentru data de 19 iulie 2019, orele 9.00
Dispozitia 274/20192019/06/24Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de 28 iunie 2019, orele 9.00
Dispozitia 272/20192019/06/13Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință de îndată pentru data de 14 iunie 2019, orele 10.00
Dispozitia 254/20192019/05/22Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in ședință ordinară pentru data de 29 mai 2019, orele 12.00
Dispozitia 201/20192019/04/22Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, pentru alegerile din data de 26 mai 2019
Dispozitia 200/20192019/04/22Privind stabilirea, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din orașul Pogoanele, pentru alegerile din data de 26 mai 2019
Dispozitia 189/20192019/04/18Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in ședință ordinară pentru data de 24 aprilie 2019, orele 12.00
Dispozitia 125/20192019/03/14Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in ședință ordinară pentru data de 22 martie 2019, orele 11.00
Dispozitia 53/20192019/02/22Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in ședință ordinară pentru data de 27 februarie 2019, orele 11.00
Dispozitia 44/20192019/02/11Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in ședință de indată pentru data de 12 februarie 2019, orele 9.00
Dispozitia 7/20192019/01/17Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 23 ianuarie 2019, orele 11.00
Dispozitia 773/20182018/12/20Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta deindata pentru data de 21 decembrie 2018, orele 9.00
Dispozitia 734/20182018/12/07Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 13 decembrie 2018, orele 10.00
Dispozitia 706/20182018/11/20Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 26 noiembrie 2018, orele 12.00
Dispozitia 616/20182018/10/25Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 31 octombrie 2018, orele 13.00
Dispozitia 554/20182018/09/26Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 27 septembrie 2018, orele 9.00
Dispozitia 552/20182018/09/17Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 24 septembrie 2018, orele 14.00
Dispozitia 508/20182018/08/24Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 30 august 2018, orele 13.00
Dispozitia 502/20182018/08/02Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 3 august 2018, orele 9.30
Dispozitia 457/20182018/07/24Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 30 iulie 2018, orele 14.00
Dispozitia 453/20182018/07/12Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 12 iulie 2018, orele 9.00
Dispozitia 397/20182018/06/22Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 28 iunie 2018, orele 12.00
Dispozitia 366/20182018/05/24Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 30 mai 2018, orele 12.00
Dispozitia 329/20182018/05/07Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 8 mai 2018, orele 10.00
Dispozitia 296/20182018/04/30Privind aprobarea virarii unor credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar intre trimestre
Dispozitia 280/20182018/04/18Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 24 aprilie 2018, orele 12.00
Dispozitia 221/20182018/03/23Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 28 martie 2018, orele 13.00
Dispozitia 212/20182018/03/05Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 6 martie 2018, orele 14.00
Dispozitia 178/20182018/02/26Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 27 februarie 2018, orele 10.00
Dispozitia 175/20182018/02/22Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 22 februarie 2018, orele 14.00
Dispozitia 167/20182018/02/08Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 15 februarie 2018, orele 13.00
Dispozitia 146/20182018/01/25Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 31 ianuarie 2018, orele 13.00
Dispozitia 5/20182018/01/05Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 5 ianuarie 2018, orele 12.30
Dispozitia 1021/20172017/12/15Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 21 decembrie 2017, orele 13.00
Dispozitia 1014/20172017/12/12Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 12 decembrie 2017, orele 15.00
Dispozitia 994/20172017/11/24Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 29 noiembrie 2017, orele 12.00
Dispozitia 932/20172017/11/07Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 07 noiembrie 2017, orele 15.00
Dispozitia 859/20172017/10/24Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 30 octombrie 2017, orele 12.00
Dispozitia 794/20172017/09/21Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 26 septembrie 2017, orele 13.00
Dispozitia 793/20172017/09/21privind aprobarea virarii de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar
Dispozitia 740/20172017/08/24Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 31 august 2017, orele 13.00
Dispozitia 596/20172017/07/25Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 31 iulie 2017, orele 13.00
Dispozitia 519/20172017/06/23Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 29 iunie 2017, orele 13.00
Dispozitia 500/20172017/05/25Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 30 mai 2017, orele 13.00
Dispozitia 387/20172017/04/24Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 28 aprilie 2017, orele 12.00
Dispozitia 354/20172017/04/10Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta extraordinara pentru data de 13 aprilie 2017, orele 12.00
Dispozitia 273/20172017/03/22Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 27 martie 2017, orele 13.00
Dispozitia 264/20172017/03/15Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 16 martie 2017, orele 12.00
Dispozitia 106/20172017/02/22Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 28 februarie 2017, orele 13.00
Dispozitia 93/20172017/02/09Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta extraordinara pentru data de 13 februarie 2017, orele 13.00
Dispozitia 11/20172017/01/25Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 31 ianuarie 2017, orele 13.00
Dispozitia 5/20172017/01/09Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 9 ianuarie 2017, orele 13.00
Dispozitia 1060/20162016/12/19Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 19 decembrie 2016, orele 12.00
Dispozitia 1072/20162016/12/12Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 28 decembrie 2016, orele 13.00
Dispozitia 1005/20162016/12/08Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 08 decembrie 2016, orele 16.00
Dispozitia 990/20162016/11/22Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 29 noiembrie 2016, orele 13.00
Dispozitia 883/20162016/10/25Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 31 octombrie 2016, orele 13.00
Dispozitia 801/20162016/09/23Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 30 septembrie 2016, orele 13.00
Dispozitia 722/20162016/08/23Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 30 august 2016, orele 13.00
Dispozitia 624/20162016/07/15Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 22 iulie 2016, orele 12.00
Dispozitia 550/20162016/06/03privind aprobarea virarii de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar
Dispozitia 506/20162016/05/26Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Sistem de alimentare cu apa sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”
Dispozitia 505/20162016/05/26Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”
Dispozitia 359/20162016/04/22Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 29 aprilie 2016, orele 12.00
Dispozitia 250/20162016/03/23privind aprobarea virarii de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar

Comments are closed.