Infrastructura

Transportul rutier

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 2C., care realizează legătura orașului POGOANELE cu municipiul BUZAU și, DJ .203I. Pogoanele  care străbate orașul de la sud la nord, intersectând DN 2C în interiorul localității. Aceste drumuri sunt foarte importante pentru circulaţie, importanţă sporită și de numărul mare de navetişti care folosesc aceste drumuri.

Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local POGOANELE  este în prezent în lungime de aproximativ 32 km, din care 29 km drumuri și 2 km trotuare.

Starea tehnică a drumurilor în localitatea Pogoanele este precară, doar 60% din drumuri fiind asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumuri nu este modernizată, drumurile sunt pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietriș și se încadrează in categoria de trafic ușor. Accesul pietonal este slab dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare decât pe 2. km, acostamentele sunt în marea majoritate din pământ înierbat.

Transportul feroviar

Transport feroviar în orașul Pogonale există, cea mai apropiată stație feroviară fiind în orașul, Pogoanele  la circa 5, km.

Transportul public de persoane interjudeţean pe ruta Pogoanele – celelalte localități vecine este asigurat de mai multi operatori privaţi cu mașinile din dotare- autocare, autobuze, microbuze. Pe teritoriul orașului sunt amenajate 5 stații de autobuz.

Rețeaua de iluminat public

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tenșiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

Reţeaua de iluminat public din orașul Pogoanele  aparţine unei staţii  și are o lungime de 29 km.

Serviciile de sănatate

Pentru asigurarea sănătăţii umane, în localitate funcționează 3 cabinete medicale familiale,  patru cabinete de specialitate şi 1 cabinet medical stomatologic individual.

Sistemul sanitar cuprinde în momentul de față un centru medical şi două dispensare, deservite de trei medici şi patru cadre sanitare cu pregătire medie. În urma restructurării sistemului sanitar,

Spitalul din oraş a fost desființat, lasând locuitorii din zonă şi comunele învecinate fără asistență medicală specifică.

*Text preluat din Strategia de dezvoltare durabila a orașului Pogoanele.