Aparatul de specialitate

Demnitari:
Dumitrașcu Florin – Primar
Căzănoiu Marian – Viceprimar

Secretar general al UAT
Cotruţă Valentino Adrian

Compartimentul de audit public intern
Gheorghe Constantin Eduard – Auditor

Biroul de impozite si taxe locale 
Preda Roxana Adriana – Inspector principal
Besoiu Virgil – Referent superior
Iordache Lucica – Referent principal
Burloiu Manuela – Referent asistent

Compartimentul contabilitate si buget  
Tocileanu Cristina Nicoleta – Consilier superior
Banica Cornelia – Referent superior

Compartiment resurse umane 
Păşcălău Amelia – Inspector superior

Directia de asistenta sociala
Stefan Ion – Director executiv

Compartiment Protecția Copilului și a Familiei
Tănase Dan Ovidiu – Inspector superior

Compartiment evidență și plată beneficii
Bădulescu Steluţa – Referent superior
Dan Oiţa – Referent superior

Compartiment persoane marginalizate și excluziune socială
Păscălău Constantin Ionut – Inspector asistent

Compartiment Monitorizare Asistenți personali
45 – asistenti personali

Compartiment -Serviciul de Asistență Comunitară
Cloşcă Valerica – Referent superior
Bănică Elena Ioana – Asistent medical comunitar
Merișan Alina Mioara – Asistent medical comunitar

Compartimentul de registru agricol si cadastru
Lungu Nicoleta Sorina – Inspector asistent
Beşleagă Mariana – Inspector superior
Tudor Nelu Vasile – Referent principal

Compartimentul  secretariat si relaţii cu publicul
Toader Anişoara Valentina – Inspector superior

Compartimentul juridic 
Iordache Bianca – Consilier juridic

Serviciul de urbanism , amenajarea teritoriului si disciplina in constructii
Lică Liliana-Daniela – Inspector principal

Compartiment management proiecte cu finantare internationala – investitii si achizitii publice
Besoiu Alin-Viorel – Consilier achizitii publice

Compartimentul pentru situatii de urgenta 
Bădulescu Daniela Laura Luminita – Inspector de protecție civilă
Niculescu Ionut – Sofer
Banu Mircea – Pompier

Compartiment expert local pe problemele romilor 
Merisan Paul – Expert local romi

Compartimentul de specialitate al primarului 
Marinescu Emil – Consilier al primarului
Chircu Catrinoiu-Constanța – Consilier al primarului

Compartimentul de specialitate al viceprimarului 
Bold Georgian – Consilier al viceprimarului

Administrator public 
Stancu Sandu – Administrator public

Biblioteca 
Vasile Carmen Lucia – Bibliotecar

Casa de cultura si protectia muncii 
Constantin Daniel Georgian – Referent

Serviciul administrativ si de gospodarie comunala 
Apostol Alexandru – Sef serviciu
Marin Ana – Ingrijitor
Fundulea Gheorghe – Muncitor calificat
Ciocan Constantin – Muncitor calificat
Mardale Dumitru – Sofer
Stroe Mihai – Paznic de noapte
Vasile Mirel – Paznic de noapte
Haralambie Gheorghe – Paznic de zi
Stroe Corneliu – Guard
Merisan Camelia – Muncitor necalificat
Gîrbă Dumitru – Fochirst
Ichim Stelică – Lacatus mecanic
Agapie Dumitru – Muncitor necalificat (piete,targuri si oboare)
Cîrlig Nicolaie – Muncitor calificat
Voicu Maria – Muncitor necalificat
Aldea Ioana – Casier
Mihălcescu Gabriela – Ingrijitor
Voicu Alexandru – Muncitor necalificat
Mihalescu Sile – Muncitor calificat
Bănică Nicolae – Sofer

Birou de politie locală 
Răileanu Marius – Şef birou
Bălan Ion – Poliţist local
Mihalaşcu Stelică – Poliţist local
Buga Constantin – Poliţist local
Irimia Alexandru – Poliţist local
Predescu Vladimir – Poliţist local
Munteanu Dorina Silica- Poliţist local

Compartiment -Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Bănică Elena Ramona – Inspector superior
Radu Nicolae-Loredan – Inspector asistent
Sandu Elena – Referent superior