Aparatul de specialitate

Demnitari:
Dumitrașcu Florin – Primar
Căzănoiu Marian – Viceprimar

Secretar general al UAT
Cotruţă Valentino Adrian

Serviciul public de politie locală 
Răileanu Marius – Şef serviciu

Compartimentul de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor
Bălan Ion – Poliţist local
Mihalaşcu Stelică – Poliţist local
Buga Constantin – Poliţist local
Costea Sergiu – Poliţist local
Irimia Alexandru – Poliţist local
Predescu Vladimir – Poliţist local

Compartimentul de Protecţia mediului
Munteanu Dorina Silica – Poliţist local

Serviciul public de evidenta a persoanelor
Bănică Elena Ramona – Inspector superior
Cireşaru Teodor – Referent superior
Sandu Elena – Referent superior

Biroul de impozite si taxe locale 
Gheorghe Constantin Eduard – Sef birou
Besoiu Virgil – Referent superior
Dan Vasile – Referent superior
Enache Iuliana – Referent superior
Preda Roxana Adriana – Inspector asistent

Compartimentul contabilitate si buget  
Bodoc Cristina Stefania – Consilier superior

Compartiment resurse umane 
Păşcălău Amelia – Inspector superior

Birou de asistenta sociala si autoritate tutelara
Stefan Ion – Sef birou
Tănase Dan Ovidiu – Inspector principal
Bădulescu Steluţa – Referent superior
Dan Oiţa – Referent superior
Cloşcă Valerica – Referent superior

Compartimentul de registru agricol si cadastru
Manea Ion Mădălin – Inspector debutant
Beşleagă Mariana – Inspector superior
Tudor Nelu Vasile – Referent asistent

Compartimentul  secretariat si relaţii cu publicul
Toader Anişoara Valentina – Inspector superior

Compartimentul juridic 
Iordache Bianca – Consilier juridic

Serviciul de urbanism , amenajarea teritoriului si disciplina in constructii
Lică Liliana-Daniela – Inspector asistent

Compartiment expert local pe problemele romilor 
Merisan Paul – Expert local romi

Compartimentul pentru situatii de urgenta 
Bădulescu Daniela Laura Luminita – Referent
Stan Gheorghe – Muncitor calificat
Banu Mircea – Muncitor calificat

Compartimentul de specialitate al primarului 
Marinescu Emil – Consilier al primarului
Chircu Catrinoiu-Constanța – Consilier al primarului

Compartimentul de specialitate al viceprimarului 
Dobrișan Elena – Consilier al viceprimarului

Administrator public 
Stancu Sandu – Administrator public

Biblioteca 
Vasile Carmen Lucia – Bibliotecar

Casa de cultura si protectia muncii 
Constantin Mircea – Referent

Serviciul administrativ si de gospodarie comunala 
Apostol Alexandru – Sef serviciu
Marin Ana – Ingrijitor
Fundulea Gheorghe – Muncitor calificat
Ciocan Constantin – Muncitor calificat
Merisan Zilică – Muncitor necalificat
Mardale Dumitru – Sofer
Stroe Mihai – Paznic de noapte
Vasile Mirel – Paznic de noapte
Haralambie Gheorghe – Paznic de zi
Stroe Corneliu – Guard
Cloşcă Tinca – Muncitor necalificat
Gîrbă Dumitru – Fochirst
Ichim Stelică – Lacatus mecanic
Agapie Dumitru – Muncitor necalificat (piete,targuri si oboare)
Cîrlig Nicolaie – Muncitor necalificat
Aldea Ioana – Casier
Mihălcescu Gabriela – Ingrijitor
Bănică Nicolae – Sofer
Voicu Alexandru – Muncitor necalificat

Comments are closed.