Proiect de hotarare

Privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul orasului Pogoanele care sunt amortizate integral , au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folosite