Proiect de hotarare

Privind alegerea Viceprimarului orasului Pogoanele, judeţul Buzău