Proiect de hotarare

Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice