Proiect de hotarare

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listelor de
investiții și achiziții pentru anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți

Bookmark the permalink.
Inapoi