Proiect de hotarare

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general ai investiției “Modernizare străzi – drumuri de interes local în orașul Pogoanele”