Proiect de hotarare

privind aprobarea primirii comunelor Cănești, Țintești și Bălăceanu în calitate de membri asociați și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orașul Pogoanele este membru asociat