Proiect de hotarare

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 18 noiembrie 2019 cu reluare in 19 noiembrie 2019