Proiect de hotarare

Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți, rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea nr. III, a listei de investiții și achiziții