Proiect de hotarare

Privind aprobarea Actului adițional nr. 79 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare

Bookmark the permalink.
Inapoi