Proiect de hotarare

Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 31 decembrie 2019