Proiect de hotarare

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor efectua în anul 2020, cu beneficiarii de ajutor social