Proiect de hotarare

Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017