Proiect de hotarare

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrările de interes local ce se vor efectua în anul 2021, cu beneficiarii de ajutor social