Proiect de hotarare

Privind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. Libertății bl. 6 et.4 ap.18 și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.lui Gheorghe Răzvan Marian, titularul contractului de închiriere