Proiect de hotarare

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada februarie – aprilie 2021